คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Bobbin Gold

Barcode: 8850305800223
Packing/Carton: 6x48
Dimension (WxLxH:CM.): 23x43x19.5
Net Wt. (KG): 5.760
Gross Wt. (KG): 7.700