คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

ABACUS 30 G.

ABACUS 30 G. in round plastic box various colors
Barcode: 
8850305310340
Packing/Carton: 12x12
Dimension (WxLxH:CM.): 35.5x37.5x26.5
Net Wt. (KG): 4.320
Gross Wt. (KG): 8.270