คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Noble Time

Noble Time 30's
Barcode: 8850305330218
Packing/Carton: 12x3
Dimension (WxLxH:CM.): 34.5x47.5x13
Net Wt. (KG): 3.240
Gross Wt. (KG): 6.920

Noble Time 10's
Barcode:
8850305330201
Packing/Carton: 36x4
Dimension (WxLxH:CM.): 32x32x25
Net Wt. (KG): 4.320
Gross Wt. (KG): 5.560