คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Choc Condero 30'

Barcode: 8850305310722
Packing/Carton: 30x12
Dimension (WxLxH): 21.5x31.5x15.5
Net Wt. (KG): 2.700
Gross Wt. (KG): 3.500