คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Swiss Gold 60's

Barcode: 8850305310678
Packing/Carton: 
1x12
Dimension (WxLxH:CM.): 22x31x14.5
Net Wt. (KG): 2.160
Gross Wt. (KG): 3.000