คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Amira Coffee Center Filled Candy

Amira Coffee Center Filled Candy 100's (300 G.)
Barcode: 8850305310487
Packing/Carton: 1x36
Dimension (WxLxH:CM.): 43x55x20.5
Net Wt. (KG): 10.800
Gross Wt. (KG): 12.800

Amira Coffee Center Filled Candy 40's (120 G.)
Barcode: 8850305310470
Packing/Carton: 1x72
Dimension (WxLxH:CM.): 27x54.5x30.5
Net Wt. (KG): 8.640
Gross Wt. (KG): 10.160

Amira Coffee Center Filled Candy 9's (27 G.)
Barcode: 
8850305310463
Packing/Carton: 12x24
Dimension (WxLxH:CM.): 34x57x32
Net Wt. (KG): 7.780
Gross Wt. (KG): 9.666