คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Amira Tamarind Candy

Amira Tamarind Candy 16's (48 G.)
Barcode: 8850305380015
Packing/Carton: 36x6
Dimension (WxLxH:CM.): 27.5x56x29
Net Wt. (KG): 10.370
Gross Wt. (KG): 12.400

Amira Tamarind Candy 32's (96G.)
Barcode: 8850305380053
Packing/Carton: 36x6
Dimension (WxLxH:CM.): 37x63.5x22
Net Wt. (KG): 10.368
Gross Wt. (KG): 12.400

Amira Tamarind Candy 100's (300 G.)
Barcode: 8850305380022
Packing/Carton: 1x36
Dimension (WxLxH:CM.): 37x47x25
Net Wt. (KG): 10.800
Gross Wt. (KG): 12.800