คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

ABACUS 15 G.

Barcode: 8850305310012
Packing/Carton: 24x12
Dimension (WxLxH:CM.): 34.5x20.5x22
Net Wt. (KG): 4.320
Gross Wt. (KG): 7.520