คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

Amira Tamarind Center Filled Candy

Amira Tamarind Center Filled Candy  100's (300 G.)
Barcode: 8850305310425
Packing/Carton: 1x36
Dimension (WxLxH:CM.): 43x55x20.5
Net Wt. (KG): 10.800
Gross Wt. (KG): 12.800

Amira Tamarind Center Filled Candy 40's (120 G.)
Barcode: 8850305310333
Packing/Carton: 1x72
Dimension (WxLxH:CM.): 27x54.5x30.5
Net Wt. (KG): 8.640
Gross Wt. (KG): 10.160

Amira Tamarind Center Filled Candy  14's (42 G.)
Barcode: 8850305310798
Packing/Carton: 12x16
Dimension (WxLxH:CM.): 33x48x30.5
Net Wt. (KG): 8.064
Gross Wt. (KG): 9.200

Amira Tamarind Center Filled Candy  8's (24 G.)
Barcode: 8850305310418
Packing/Carton: 12x24
Dimension (WxLxH:CM.): 34x57x32
Net Wt. (KG): 6.912
Gross Wt. (KG): 9.448