เกี่ยวกับเรา

เอเชียจัมโบ้ อินดัสตรีส์ asiajumbo industries co.,ltd

บริษัทเอเซียจัมโบ้ อินดัสตรีส์ จำกัด ได้จดทะเทียนก่อตั้งบริษัท ตั้งแต่วันที 9 ธันวาคม พ.ศ.2525 เพื่อผลิตขนมหวานรสช็อกโก แลต โดยมีที่ตั้งโรงงานเนื่อที่ 2 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในอำเภอ พระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ และด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้ บริโภคในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคา จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯมียอดายที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมหวาน รสช็อกโกแลต ก็ได้มีการขยายกลุ่มสินค้าเป็นลูกอมอมีร่าสอดไส้ เนื้อมะขาม ลูกอมอมีร่ารสชาติอื่น ๆ ขนมหวานรสช็อกโกแลต เคลือบน้ำตาลหลากสีตราอบาคัสและของเล่นพลาสติกอื่น ๆ

เอเชียจัมโบ้ อินดัสตรีส์ asiajumbo industries co.,ltd
โดยสินค้าชนิดในแต่ละกลุ่มก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและเติบโตขึ้น เรื่อย ๆ จนบริษัทต้องขยายโรงงานมาตั้งแต่ที่ตำบลชะแมบ อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่โรงงาน กว่า 37 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผล จากการที่สินค้าทุกกลุ่มหลักเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายใน และต่างประเทศทำให้ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานกว่า 500 คน และ ได้เพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ทางด้านคุณภาพของสินค้าบริษัทฯได้ทีการปรับปรุงอย่างไม่หยุด ยั้งเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคจนได้รับประกาศนีย บัตรจาก HACCP, ISO9001 และ GMP จากสถาบันนานาชาติที่จะ

เอเชียจัมโบ้ อินดัสตรีส์ asiajumbo industries co.,ltd

เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกและ ยังคุ้มราคาอีกด้วย บริษัทฯยังคงยึดมั่นและมุ่งมั่นที่จะผลิตขนม หวานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป