สินค้า
คาราโอเกะไมค์
คาราโอเกะไมค์
บาร์โค๊ด: 8850305340057
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 21.5x56.5x37
น้ำหนักสิทธิ (กม.): 0.720
น้ำหนักรวม (กม.): 3.200
ช๊อกรถเต่าทอง
ช๊อกรถเต่าทอง
บาร์โค๊ด: 8850305320103
บรรจุ/หีบ: 6x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 30x52x24
น้ำหนักสิทธิ (กม.): 0.540
น้ำหนักรวม (กม.): 3.900
แคนดี้ทอย 1, 2, 3, 4
แคนดี้ทอย 1, 2, 3, 4
บาร์โค๊ด: 8850305340019
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส): 22.5x43x22.5
น้ำหนักสิทธิ (กม.):0.504
น้ำหนักรวม (กม.): 1.840
ช๊อกโกแลตรูปเครื่องบิน
ช๊อกโกแลตรูปเครื่องบิน
บาร์โค๊ด: 8850305310838
บรรจุ/หีบ: 24x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 30x52x24
น้ำหนักสิทธิ (กม.): 0.540
น้ำหนักรวม (กม.): 3.900
รถ 6 คันแผง
รถ 6 คันแผง
บาร์โค๊ด: 8850305900312
บรรจุ/หีบ: 6x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 29.5x48x28
น้ำหนักสิทธิ (กม.): 0.360
น้ำหนักรวม (กม.): 3.760
ช๊อกโกแลตรูปเต่าทอง
ช๊อกโกแลตรูปเต่าทอง
บาร์โค๊ด: 8850305310241
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 27x47x27.5
น้ำหนักสิทธิ (กม.): 2.016
น้ำหนักรวม (กม.): 5.100
กล้อง 6 อันแผง
กล้อง 6 อันแผง
บาร์โค๊ด: 8850305220076
บรรจุ/หีบ: 6x6
ขนาดของหีบ(กxยxส): 31.5x51x23