สินค้า
อบาคัส มินิ 10 กรัม
อบาคัส มินิ 10 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310807
บรรจุ/หีบ: 12x24
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31x35.5x16
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.880
น้ำหนักรวม (กม.): 6.080
อบาคัสหลอดเล็ก 15 กรัม
อบาคัสหลอดเล็ก 15 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310012
บรรจุ/หีบ: 24x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 34.5x20.5x22
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.320
น้ำหนักรวม (กม.): 7.520
อบาคัสหลอดใหญ่ 32 กรัม
อบาคัสหลอดใหญ่ 32 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310135
บรรจุ/หีบ: 24x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31x47x11.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.610
น้ำหนักรวม (กม.): 6.620
อบาคัสทอย 40 กรัม
อบาคัสทอย 40 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310258
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส): 21.5x44x22
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.440
น้ำหนักรวม (กม.): 2.750
อบาคัสตลับ 30 กรัม
อบาคัสตลับ 30 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310340
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 35.5x37.5x26.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.320
น้ำหนักรวม (กม.): 8.270
จินนี่หลอด
จินนี่หลอด
บาร์โค๊ด: 8850305310074
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31.5x31.5x14
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.160
น้ำหนักรวม (กม.): 4.270