สินค้า
โรร่าไข่ออมสิน
โรร่าไข่ออมสิน
บาร์โค๊ด: 8850305320431
บรรจุ/หีบ: 1x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 24.5x31.5x18.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.016
น้ำหนักรวม (กม.): 3.678
จินนี่ ยูโร บาร์
จินนี่ ยูโร บาร์
บาร์โค๊ด: 8850305310739
บรรจุ/หีบ: 24x24
ขนาดของหีบ (กxยxส): 17x35.5x16
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.030
น้ำหนักรวม (กม.): 5.300
รองเท้าฟุตบอล
รองเท้าฟุตบอล
บาร์โค๊ด: 8850305320370
บรรจุ/หีบ: 1x12
ขนาดของหีบ (กxยxส.): 20.5x34x19.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.020
น้ำหนักรวม (กม.): 2.280
จินนี่ เต่าทอง
จินนี่ เต่าทอง
บาร์โค๊ด: 8850305320271
บรรจุ/หีบ: 20x6x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 24x56x29
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.880
น้ำหนักรวม (กม.): 5.000
คอร์นเดโร่
คอร์นเดโร่
บาร์โค๊ด: 8850305320233
บรรจุ/หีบ: 20x3x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 34.5x47x14
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.320
น้ำหนักรวม (กม.): 6.440
อบาคัส มินิ 10 กรัม
อบาคัส มินิ 10 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310807
บรรจุ/หีบ: 12x24
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31x35.5x16
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.880
น้ำหนักรวม (กม.): 6.080
อบาคัสหลอดเล็ก 15 กรัม
อบาคัสหลอดเล็ก 15 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310012
บรรจุ/หีบ: 24x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 34.5x20.5x22
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.320
น้ำหนักรวม (กม.): 7.520
อบาคัสหลอดใหญ่ 32 กรัม
อบาคัสหลอดใหญ่ 32 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310135
บรรจุ/หีบ: 24x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31x47x11.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.610
น้ำหนักรวม (กม.): 6.620
อบาคัสทอย 40 กรัม
อบาคัสทอย 40 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310258
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส): 21.5x44x22
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.440
น้ำหนักรวม (กม.): 2.750
อบาคัสตลับ 30 กรัม
อบาคัสตลับ 30 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305310340
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 35.5x37.5x26.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.320
น้ำหนักรวม (กม.): 8.270
จินนี่หลอด
จินนี่หลอด
บาร์โค๊ด: 8850305310074
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31.5x31.5x14
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.160
น้ำหนักรวม (กม.): 4.270
ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้)
ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้)
ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 100 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 40 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 14 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขามสอดไส้) 8 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม)
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม)
ลูกอมอมีร่า รสมะขาม 16 เม็ด (48กรัม)
ลูกอมอมีร่า รสมะขาม 32 เม็ด (96กรัม)
ลูกอมอมีร่า รสมะขาม 100 เม็ด (300กรัม)
ลูกอมอมีร่า (รสบ๊วย)
ลูกอมอมีร่า (รสบ๊วย)
ลูกอมอมีร่า (รสบ๊วย) 100 เม็ด (250 กรัม)
ลูกอมอมีร่า (รสบ๊วย) 40 เม็ด (100 กรัม)
ลูกอมอมีร่า (รสบ๊วย) 15 เม็ด (37.5 กรัม)
ลูกอมอมีร่า (รสสอดไส้กาแฟ)
ลูกอมอมีร่า (รสสอดไส้กาแฟ)
ลูกอมอมีร่า (รสสอดไส้กาแฟ) 100 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสสอดไส้กาแฟ) 40 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสสอดไส้กาแฟ) 9 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม)
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม)
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม) 100 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม) 40 เม็ด
ลูกอมอมีร่า (รสมะขาม) 9 เม็ด
หน้าที่:   1 23 4