สินค้า
จินนี่ลูกฟุตบอล
จินนี่ลูกฟุตบอล
จินนี่ลูกฟุตบอลถุงใหญ่
บาร์โค๊ด: 8850305330096
บรรจุ/หีบ: 12x3
จินนี่ลูกฟุตบอลถุงเล็ก
บาร์โค๊ด: 8850305330072
บรรจุ/หีบ: 36x4
จินนี่บิงโกบอล
จินนี่บิงโกบอล
จินนี่บิงโกบอลถุงใหญ่
บาร์โค๊ด: 8850305330171
บรรจุ/หีบ: 12x3
จินนี่บิงโกบอลถุงเล็ก
บาร์โค๊ด: 8850305330195
บรรจุ/หีบ: 36x4
โนเบิลไทม์
โนเบิลไทม์
โนเบิลไทม์ถุงใหญ่
บาร์โค๊ด: 8850305330218
บรรจุ/หีบ: 12x3
โนเบิลไทม์ถุงเล็ก
บาร์โค๊ด: 8850305330201
บรรจุ/หีบ: 36x4
ช๊อกคอยน์ 20 เม็ด รสช็อกโกแลต (56กรัม)
ช๊อกคอยน์ 20 เม็ด รสช็อกโกแลต (56กรัม)
บาร์โค๊ด: 8850305320257
บรรจุ/หีบ: 6x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23x41x23
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.032
น้ำหนักรวม (กม.): 5.276
ช๊อกคอยน์ 20 เม็ด รสนม (56กรัม)
ช๊อกคอยน์ 20 เม็ด รสนม (56กรัม)
บาร์โค๊ด: 8850305320455
บรรจุ/หีบ: 6x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23x41x23
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.032
น้ำหนักรวม (กม.): 5.276
ช็อกคอยน์ 20 เม็ด รสสตอเบอร์รี่ (56กรัม)
ช็อกคอยน์ 20 เม็ด รสสตอเบอร์รี่ (56กรัม)
บาร์โค๊ด: 8850305320579
บรรจุ/หีบ: 6x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23x41x23
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.032
น้ำหนักรวม (กม.): 5.276
บ็อบบิ้นโกลด์
บ็อบบิ้นโกลด์
บาร์โค๊ด: 8850305800223
บรรจุ/หีบ: 6x48
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23x43x19.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 5.760
น้ำหนักรวม (กม.): 7.700
บ็อบบิ้นโกลด์ (ทวิน)
บ็อบบิ้นโกลด์ (ทวิน)
บาร์โค๊ด: 8850305310661
บรรจุ/หีบ: 24x6
ขนาดของหีบ (กxยxส): 31x44.5x14
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 5.760
น้ำหนักรวม (กม.): 8.300
จินนี่โกลด์ 12 กรัม
จินนี่โกลด์ 12 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305800575
บรรจุ/หีบ: 1x24
ขนาดของหีบ (กxยxส): 24x32x20.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 3.456
น้ำหนักรวม (กม.): 5.350
จินนี่ คิ้วท์
จินนี่ คิ้วท์
บาร์โค๊ด: 8850305310937
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23.5x47.5x14.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.016
น้ำหนักรวม (กม.): 4.180
โรร่าช็อกการ์ตูน
โรร่าช็อกการ์ตูน
บาร์โค๊ด: 8850305300339
บรรจุ/หีบ: 12x12
ขนาดของหีบ (กxยxส): 32x33x12
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.728
น้ำหนักรวม (กม.): 2.840
ช๊อกตลับหัวใจ (ลายลูกไม้) 60 กรัม
ช๊อกตลับหัวใจ (ลายลูกไม้) 60 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305320080
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส): 19x39.5x16
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.160
น้ำหนักรวม (กม.): 4.820
โนเบิลไทม์ตลับหัวใจใส 75 กรัม
โนเบิลไทม์ตลับหัวใจใส 75 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305320486
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส): 19x39.5x16
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.700
น้ำหนักรวม (กม.): 5.360
โนเบิลไทม์ 36 กรัม
โนเบิลไทม์ 36 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305320219
บรรจุ/หีบ: 1x48
ขนาดของหีบ (กxยxส): 23x35x19
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.728
น้ำหนักรวม (กม.): 2.108
ช๊อกสตาร์เวย์
ช๊อกสตาร์เวย์
บาร์โค๊ด: 8850305320509
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส): 24x48x17
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 2.484
น้ำหนักรวม (กม.): 5.144
ช๊อกกล่องดินสอ 42 กรัม
ช๊อกกล่องดินสอ 42 กรัม
บาร์โค๊ด: 8850305320097
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กxยxส.): 20x35.5x13.5
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 1.512
น้ำหนักรวม (กม.): 4.492
หน้าที่:   12 3 4