คลิ๊กลากซ้าย - ขวาเพื่อดูรายละเอียดภาพ

ช๊อกคอยน์เหรียญทอง

ช็อกคอยน์เหรียญทองถุงใหญ่
บาร์โค๊ด: 8850305330102
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 34.5x47.5x13
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 3.024
น้ำหนักรวม (กม.): 6.704

ช็อกคอยน์เหรียญทองถุงเล็ก
บาร์โค๊ด: 8850305330089
บรรจุ/หีบ: 12x3
ขนาดของหีบ (กว้างxยาวxสูง:ซม.): 32x32x32
น้ำหนักสุทธิ (กม.): 4.032
น้ำหนักรวม (กม.): 5.272